Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

2. ejercicios: estimulacion cognitiva

2017/6/19 zainduz