Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

2. ariketak: estimulazio kognitiboa

2017/6/19 zainduz