Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

Enfermedad geriatrica

2017/6/20 zainduz