Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

Enfermedades geriatricas

2017/6/20 zainduz