Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

Alzheimer

2017/6/19 zainduz