Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

1. ejercicios: estimulacion cognitiva

2017/6/19 zainduz