Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

Dependencia

Ver todos los documentos