Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

DEMENTZIAK: portaera zailen aurrean nola erantzun

2018/2/16 zainduz