Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

9. ariketak: dementzia

2017/6/19 zainduz