Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

8. ariketak: dementzia

2017/6/19 zainduz