Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

6. ariketak: Alzheimer

2017/6/19 zainduz