Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

5. ariketak: Alzheimer

2017/6/19 zainduz