Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

10. ariketak: dementzia

2017/6/19 zainduz