Norbere burua zaintzea,
besteak hobeto zaintzeko

mankomunitatea